Öğrenciler protein ve aminoasit kitini kullanarak farklı aminoastilerin ninhidrinle, proteinlerin ise Biüret çözeltisiyle verdikleri reaksiyonları tanımlayacaklardır. Kitle birlikte verilen kitapçıkta aminoasitlerin yapısı, çeşitleri ve proteinlerin yapısal çeşitleri hakkında özet bilgiler bulunmaktadır.

Ürün Detayları

Amaç

Canlı hücrede en çok bulunan makromoleküller olan proteinler, 20 standart amino asidin farklı sayı ve konfigürasyonda bir araya gelmesinden meydana gelmektedir. Proteinler sahip oldukları 3 boyutlu yapıları sayesinde vücudun farklı bölgelerinde çeşitli görevlerde yer alabilirler.

ICK Biyoteknoloji’ nin Protein ve Amino Asit Kiti ile öğrenciler 2 farklı deney sistemi kullanılarak; amino asit tayini yapacak, amino asitlerin yapılarındaki farklılıklar hakkında bilgi sahibi olacak ve bir çözelti içerisindeki protein varlığını belirleyeceklerdir.

Amino Asitler

Amino asitler proteinlerin temel yapısal alt üniteleridir. Protein yapısında bulunan 20 amino asitin hepsi ortak bir yapıya sahiptir (aynı karbona bağlı bir karboksil (-COOH) ve amino (NH2) grubu) (Yandaki şekil 1). R gruplarındaki farklılıklar, ortak yapısal iskeleti paylaşan amino asitlerin değişik yapıya, farklı elektrik yüküne ve suda değişik oranlarda çözünürlüğe sahip olmalarını sağlar .

Proteinler

Proteinler canlı hücrede en çok bulunan makromoleküllerdir. Fonksiyonu ve biyolojik aktivitesi ne olursa olsun bütün proteinler 20 standart amino asitten meydana gelmiştir. Bu amino asitlerin farklı sayı ve dizilimde bulunması, bir protein zincirinin sayısız kombinasyonuna olanak tanımakta ve protein çeşitliliği sağlanmaktadır. Her proteinin karakteristik üç boyutlu doğal bir yapısı vardır. Üç boyutlu yapısı bozulmuş (denatüre olmuş) bir protein biyolojik etkinliğini de kaybeder. Proteinlerin karakteristik üç boyutlu yapılarını
oluşumundan primer, sekonder, tersiyer ve kuarterner olarak adlandırılan yapılar sorumludur.

Deney

1. deneyde amino asit tayini ve amino asitlerin yapılarındaki farklılıklar hakkında bilgi sahibi olacak
2. deneyde karışık olarak verilen çözeltiler içerisinde biüret reaktifi kullanarak protein varlığını belirleyeceklerdir.

Protein ve amino asit kiti, 9 yaş ve üstü çocukların kullanımına uygundur.

Deney süresi:

1. Deney: 30 dakika
2. Deney: 30 dakika

  • Kit 10 öğrencinin deney yapabileceği şekilde dizayn edilmiştir.