Öğrenciler protein izolasyon kitini kullanarak mısır bitkisinden total protein izolasyonu yapacaklardır. Kitle birlikte verilen kitapçıkta proteinlerin yapıtaşı olan aminoasitler, proteinlerin primer, sekonder, tersiyer, kuarterner yapıları ve proteinlerin sınıflandırılmalarıyla ilgili özet bilgiler bulunmaktadır.

Ürün Detayları

Amaç

Canlı hücrede en çok bulunan makromoleküller olan proteinler, 20 standart amino asitin farklı sayı ve konfigürasyonda bir ara gelmesiyle oluşmaktadır. Proteinler sahip oldukları 3 boyutlu yapıları sayesinde canlı organizmaların farklı bölgelerinde çeşitli görevlerde yer alabilirler. hücre kütlesinin %10-20’sini proteinler oluşturmaktadır. yapılacak olan deneyde öğrenciler bitki hücrelerinin fiziksel ve kimyasal yöntemlerle parçalanmasıyla hücre içerisinde açığa çıkmış olan proteinleri, biüret ayıracı kullanılarak belirleyecektir.

Proteinler

Proteinler canlı hücrede en çok bulunan makromoleküllerdir. Hücrenin tüm kısımlarında ve çeşitli görevlerde binlerce farklı protein bulunabilir.

Fonksiyonu ve biyolojik aktivitesi ne olursa olsun bütün proteinler 20 standart amino asitten meydana gelmiştir. Protein yapısında bu amino asitlerin farklı sayı ve dizilimde bulunmaları, bir protein zincirinin sayısız kombinasyonuna olanak tanımakta ve protein çeşitliliğini sağlamaktadır.

Her proteinin karakteristik 3 doğal yapısı vardır. Üç boyutlu yapısı bozulmuş ( detanüre olmuş) bir protein biyolojik etkinliğini de kaybeder. Proteinlerin karakteristik üç boyutlu yapılarının oluşumundan primer, sekonder, tersiyer ve kuaterner olarak adlandırılan yapılar sorumludur. Proteinler sahip oldukları 3 boyutlu yapıları sayesinde vücudun farklı bölgelerinde çeşitli görevlerde yer alabilirler.

Deney

Kit ile öğrenciler bitki hücresinden (mısır) DNA izolasyonunu gerçekleştireceklerdir.
Protein izolasyon kiti, 9 yaş ve üstü çocuklar için uygundur.
Deney süresi 60 dakikadır.

  • Kit 10 öğrencinin deney yapabileceği şekilde dizayn edilmiştir.