Öğrenciler pigment kitini kullanarak öncelikle ıspanak bitkisindeki pigmentleri izole edeceklerdir. İzole ettikleri pigmentleri özel kağıt sistemlere yükleyerek gözle görülür ayrımı gerçekleştireceklerdir. Kitle birlikte verilen kitapçıkta plastitlerin yapısı, bulundukları canlı grupları ve çeşitleriyle ilgili özet bilgiler bulunmaktadır.

Ürün Detayları

Amaç

Plastitler; yapılarında çeşitli renk maddelerini (pigmentleri) içeren, çift zarla çevrili, çeşitli görevleri olan organellerdir. Bitki hücreleri ve alglerde bulunurken; hayvanlarda, bakterilerde, arkealarda ve mantarlarda bulunmamaktadırlar.

Yapılacak deney sonucunda öğrenciler, kromotografik bir yöntem kullanarak ıspanakta bulunan pigmentleri göreceklerdir.

Plastitler

İçerdikleri pigment ve şekillerine göre temel olarak 3 gruba ayrılırlar: Kloroplastlar, kromoplastlar, lökoplastlar.

Kloroplastlar; Fotosentezin gerçekleştirildiği organellerdir. Yeşil gövdeler ve olgunlaşmamış meyveler dahil, bir bitkinin tüm yeşil kısımlarında kloroplast bulunmakla birlikte, çoğu bitkide yapraklar fotosentezin gerçekleştiği başlıca organdır. Bütün yüksek bitkilerin kloroplastları, fotosentez ile besin moleküllerinin sentezini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları ışık enerjisini etkin şekilde absorblayan iki temel pigmente sahiptir. Bunlar yeşil renkli klorofiller (a,b,c,d) ve kırmızı, sarı ya da portakal renkli karotenoidlerdir.

Kromoplastlar; bitkilerde turuncu (karoten) , sarı (ksantofil), kırmızı (likopin) renkleri oluşturan; genel olarak karotinoidler olarak isimlendirilen pigmentleri taşıyan organellerdir.

Lökoplastlar; bitkinin kök, gövde, tohum ve toprak altı organları gibi ışık görmeyen organlarında bulunan, bitkide kompleks organik besinlerin depo edildiği renksiz plastitlerdir.

Deney

Kit ile öğrenciler;

  • Kromotografik bir yöntem kullanarak ıspanakta bulunan pigmentleri tespit edeceklerdir
  • Pigment kiti, 9 yaş ve üstü çocukların kullanımına uygundur.
  • Deney süresi: 40 dakikadır.
  • Kit 10 öğrencinin deney yapabileceği şekilde dizayn edilmiştir.