Öğrenciler lipit kitini kullanarak Yağ spot testi, Çözünürlük testi, Sudan IV Testi, Sabunlaşma Testi, Emülsiyon Testi ve Lipid Parçalama Testi olmak üzere altı farklı deney yapacaklardır. Kitle birlikte verilen kitapçıkta lipitlerin yapısal özellikleri, fonksiyonları ve sınıflandırılmalarıyla ilgili özet bilgiler bulunmaktadır.

Ürün Detayları

Amaç

Canlı organizmaların en önemli enerji kaynaklarından birisi olan lipitler; eter, kloroform, benzen ve aseton gibi organik çözücülerde çözünebilen, apolar veya hidrofobik organik bileşiklerdir. Kit, yağ spot testi, çözünürlük testi, sudan IV testi, sabunlaşma testi, emülsiyon testi ve lipid parçalama testi olmak üzere 6 farklı test sistemini içermektedir. Kit içeriği 10 öğrencinin deneyi yapabileceği şekilde dizayn edilmiştir.

Lipitler

Lipitler, suda çözünmeyen, apolar veya hidrofobik bileşiklerdir. Ancak yapılarında hidroksil (−OH) ve karboksil (−COOH) grupları gibi polaritesi fazla olan hidrofilik grupları fazla miktarda içeren lipitler suda kısmen çözünebilirler. Esas olarak eter, kloroform, benzen ve aseton gibi organik çözücülerde çözünebilen organik biyomoleküllerdir.Lipitlerin yapılarında C, H, O elementleri bulunur; bazı lipitlerin yapısına N, P, S gibi elementler de girer.temel yapı taşları yağ asitleridir.

Lipitlerin Sınıflandırılması

Lipitleri pek çok şekilde sınıflandırmak mümkündür. Kaynağa, fiziksel özelliklere, kimyasal yapı veya fizyolojik fonksiyonlara göre sınıflandırılabilirler. Mumlar ve bazı pigmentler de lipitlere dahil olmakla birlikte, en önemli lipit aileleri olan triaçilgliseroller, fosfolipitler ve steroidler üzerinde durulacaktır.

Deney

Öğrenciler;

  • Yapılacak 6 farklı deneyle farklı tiplerdeki lipitlerin tanımlanması, aralarındaki farklar ve sindirimleri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
  • Lipit kiti, 9 yaş ve üstü çocukların kullanımına uygundur.
  • Kit 10 öğrencinin deney yapabileceği şekilde dizayn edilmiştir.

  • Ürün fiyatı hakkında bilgi almak için firmamızı arayabilirsiniz.