Öğrenciler karbonhidrat kitini kullanarak dört farklı deney yapacaklardır. Bu deneyler sonunda indirgen şeker, pentoz (5 C’lu şelerler) hekzos (6 C’lu şekerler) , ketohekzos ve polisakkarit şekerleri kendilerine verilen örnekler içinden ayırabileceklerdir. Kitle birlikte verilen kitapçıkta karbonhidratın yapıları, üstlendikleri görevler, sınıflandırmaları hakkında özet bilgiler bulunmaktadır.

Ürün Detayları

Amaç

Karbonhidratlar insan, hayvan ve mikroorganizmalar için önemli enerji kaynaklarıdır. Fotosentez yapamayan canlıların enerji ve karbon kaynağını, fotosentez yapan yeşil bitki ve organizmaların sentezlediği nişasta ve diğer karbonhidratlar oluşturur. Karbonhidratlar ayrıca, glikojen ve nişasta şeklinde, geçici glikoz depoları olarak hizmet görürler. Karbonhidratlar enerji kaynağı olmalarının yanı sıra, canlılarda yapısal ve destekleyici element olarak da fonksiyon görürler.

Karbonhidrat kitini kullanarak öğrenciler dört farklı deney sonunda; indirgeyici olan ve olmayan şekerlerin, pentozlar ile heksozların, ketozlar ile heksozların ve polisakkaritlerin ayrımını yapacaklardır.

Karbonhidratlar

Karbonhidrat genel olarak C, H ve O elementlerinden oluşur ve  Cn(H2O)n formülüyle adlandırılır. Bazı karbonhidratlar ise yapılarında C, H ve O elementlerinin dışında azot, fosfor ve kükürt elementlerini de bulundurmaktadır.

Karbonhidratlar değişik şekillerde sınıflandırılabilirler. Tüm sınıflandırmaları içine alan ve en çok kullanılan sınıflandırma; moleküldeki basit şeker ünitelerinin sayısına göre yapılan sınıflamadır: monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler.

Deney

Kit ile öğrenciler;

 1. deneyde redüktör (indirgeyici) şekerlerle, redüktör olmayan şekerleri birbirinden ayıracak, (Benedict testi)
 2. deneyde pentozlar ile heksozların ayırımını gerçekleştirecek, (Bial testi)
 3. deneyde yapısında ketoz içeren şekerlerin ayırımını yapacak, (Seliwanoff testi)
 4. Deneyde nişastanın ayıracı ile ayırımını gerçekleştireceklerdir, (İyot testi)
 • Karbonhidrat kiti, 9 yaş ve üstü çocukların kullanımına uygundur.
 • Deney süresi;
  1. Deney: 15 dakika
  2. Deney: 15 dakika
  3. Deney: 15 dakika
  4. Deney: 15 dakika
 • Kit 10 öğrencinin deney yapabileceği şekilde dizayn edilmiştir.

Ürün fiyatı hakkında bilgi almak için firmamızı arayabilirsiniz.