Öğrenciler DNA izolasyon kitini kullanarak mısır bitkisinden DNA izolasyonu  yapacaklardır. Kitle verilen kitapçıkta öğrenciler için DNA yapısı, DNA’nın görevleri ve DNA’nın replikasyonu konularında özet bilgiler bulunmaktadır.

Ürün Detayları

Amaç

DNA, bazı virüsler hariç canlılarda kalıtsal bilgiyi taşıyan ve gelecek nesillere aktaran moleküldür. Tek hücreli ve çok hücreli organizmalarda yer alan DNA molekülü canlının hücresel faaliyetlerini sürdürmesi için gereken tüm bilgiyi içerir. Kit kullanılarak, kitin içinde hazır olarak verilen mısır bitkisinin DNA’sını elde edilecektir. Deney sonunda öğrenciler tüp içerisinde DNA topağını görebileceklerdir.

DNA

Genetik bilginin nesiller boyunca aktarılmasını sağlayan kalıtsal molekül olan DNA (deoksiribonükleasit) -bazı virüsler hariç-; prokaryotlarda hücre içinde dağınık olarak, ökaryotlarda ise çekirdek içerisinde paketlenmiş olarak (kromotin iplik; bölünme sırasında kısalıp kalınlaşarak kromozom adını alır) bulunmaktadır. 1953’te James Watson ve Francis Crick’ in önermiş olduğu, günümüzde de hala kabul gören DNA’nın 3 boyutlu modeline göre, DNA çift sarmal yapıdadır ve her bir zincir nükleotitlerden meydana gelen uzun polinükleotit zinciri şeklindedir.

DNA’ nın iki temel görevi bulunmaktadır.

DNA, hücre bölünmesi sırasında kendini eşleyerek (replikasyon), atasal özelliklerin yeni nesle aktarımını (kalıtımı) sağlar.
DNA molekülü hücrede protein sentezini (transkripsiyon ve translasyon) kontrol ederek hücredeki metabolik olayları yönetir.

Deney

  • Kit ile öğrenciler mısır örneğinden DNA izolasyonunu gerçekleştireceklerdir
  • DNA izolasyon kiti 9 yaş ve üstü öğrencilerin kullanımına uygundur.
  • Deney süresi 45 dakikadır.
  • Kit 10 öğrencinin deney yapabileceği şekilde dizayn edilmiştir.


Kutu İçeriği