Amaç

Moleküllerin çok yoğun oldukları ortamdan az yoğun oldukları ortama geçmelerine difüzyon denir. Difüzyon iki ortam arasında yoğunluk farkı ortadan kalkıncaya kadar devam eder. En hızlı difüzyon gazlarda gerçekleşmekte olup, sıvılarda daha yavaş meydana gelmektedir. Katılarda ise önemsenmeyecek kadar azdır.

ICK Biyoteknoloji’nin Difüzyon Kiti ile öğrenciler 2 farklı deney yapacaklardır. İlk deneyde, öğrenciler yoğunluğu aynı olan ortamda farklı moleküler ağırlığa sahip kimyasalların difüzyonunu; ikinci deneyde ise ortam yoğunluğunun difüzyona olan etkisini gözlemleyeceklerdir.

Difüzyon

Moleküllerin çok yoğun oldukları ortamdan az yoğun oldukları ortama geçmelerine difüzyon denir. Katı, sıvı ve gazlarda meydana gelebilir. Canlı organizmalarda difüzyon madde alışverişinde önemli rol oynar.

  • Oksijenin havadan kana ve kandan dokulara geçmesinde,
  • Besin maddelerinin kandan dokulara geçmesinde,
  • İlaçların enjekte edildikleri yerden etrafa yayılmasında,

difüzyon rol almaktadır.

Difüzyon Hızına Etki Eden Faktörler

Difüzyon hızını etkiyen etmenleri şöyle sıralayabiliriz:
Maddenin hali: Difüzyon katılarda çok yavaş, sıvılarda hızlı, gazlarda ise en hızlıdır.
Sıcaklık: Sıcaklık arttıkça difüzyon hızı artar.
Moleküllerin büyüklüğü: Molekül büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı azalır
Derişim farkı: Derişim farkı arttıkça difüzyon hızı artar yüksekse difüzyon da yüksektir.

Deney

Kit ile öğrenciler;
1. deneyde farklı moleküler ağırlığa sahip kimyasalların aynı yoğunluğa sahip ortamdaki yayılımları hakkında bilgi sahibi olacak
2. deneyde farklı yoğunluktaki ortamlarda madde yayılımını gözlemleyeceklerdir.
Difüsyon kiti, 9 yaş ve üstü çocukların kullanımına uygundur.

Deney süresi:
Deney: 1 saat 15 dakika
2. Deney: gece boyu

  • Kit 10 öğrencinin deney yapabileceği şekilde dizayn edilmiştir.

Ürün fiyatı hakkında bilgi almak için firmamızı arayabilirsiniz.