Kit içerisinde bulunan 3 farklı deney sisteminde, besin maddelerindeki karbonhidratları, yağları ve proteinleri parçalayan enzimlerin nasıl çalıştığı gösterilecektir.

Ürün Detayları

Amaç

Canlılar beslenme şekillerine göre otorof ve heterotrof olmak üzere 2 temel gruba ayrılabilirr. Ototrof organizmalar (üreticiler) yaşamları için gerekli besinleri fotosentez ya da kemosentez yaparak elde ederken, heterotrof (tüketiciler) organizmalar üretici canlıların çeşitli yollarla elde ettiği besinleri kullanırlar. Tüketicilerin almış olduğu besinlerin hücreler tarafından kullanılabilir hale gelmesi için sindirilmesi gerekmektedir. Sindirim işlevinin gerçekleşmesinde çeşitli organlar, enzimler ve hormonlar görev alır.

Kit içerisinde bulunan 3 farklı deney sisteminde, besin maddelerindeki karbonhidratları, yağları ve proteinleri parçalayan enzimlerin nasıl çalıştığı gösterilecektir.

Sindirim

Besinin vücut tarafından emilebilecek küçüklüğe parçalanması işlemidir. Sindirim, istemli olarak başlayan, refleks olarak devam eden bir hidroliz olayıdır.

Sindirim iki aşamada gerçekleşir:

Mekanik Sindirim: Besinlerin, yüzey alanının arttırılmasıyla ve hidrolitik enzimleri içeren sindirim sıvılarının etkisini güçlendirmek amacıyla; dil, diş ve kaslar yardımı ile küçük parçalara ayrılmasıdır. Mekanik sinirim insanda ağız ve midede gerçekleşir.

Kimyasal Sindirim: Enzim ve su kullanılarak besinlerin hücre zarından geçebilecek yapı taşlarına parçalanmasıdır. İnsanda ağız, mide ve ince bağırsakta gerçekleşir.

Deney

Öğrenciler;
1. Deneyde karbonhidratlardan nişastanın amilaz enzimi ile sindirimini gerçekleştireceklerdir.
2. Deneyde proteinlerden albüminin (BSA) pepsin enzimi ile sindirimini gerçekleştireceklerdir.
3. Deneyde yağlardan zeytin yağının lipaz enzimi ile sindirimini gerçekleştireceklerdir.

Sinidirim kiti, 9 yaş ve üstü çocukların kullanımına uygundur.

Deney Süresi
1.Deney: 10 dakika + bekleme süresi 10 dakika
2.Deney: 10 dakika + bekleme süresi 20 dakika
3.Deney: 10 dakika + bekleme süresi 1 saat

  • Kit 10 öğrencinin deney yapabileceği şekilde dizayn edilmiştir.