Öğrenciler bakteri-antibiyotik test kitini kullanarak steril eküvyon çubuklarla çevreden örnekler alacaklar ve bunları besiyeri ortamlarına yayacaklardır. Besiyeri ortamında bulunan antibiyotik ve/veya fungusitlerin bakterilerin çoğalmaları üzerine olan etkilerini üreme sonuçlarını karşılaştırarak inceleyeceklerdir. Kitle verilen kitapçıkta canlılar aleminin sınıflandırılması, bakterilerin yapısı, bakterilerin metabolizması ve bakterilere karşı savunma sistemimizle ilgili özet bilgiler bulunmaktadır.

Ürün Detayları

Amaç

Canlılar hücresel organizasyonlarına göre ökaryot ve prokaryot olmak üzere temel olarak ikiye ayrılır. Ökaryotlar; şekil, yapı, organizasyon ve fonksiyon bakımından prokaryot organizmalara göre çok daha komplekstirler. Prokaryotlar; yapısal olarak basit mikroorganizmalardır, zarla çevrili çekirdekleri ve sitoplazmik organelleri bulunmaz. Prokaryotlar, arkealar ve bakteriler olmak üzere iki filogenetik gruba ayrılırlar.

Öğrenciler deneyde günlük hayatta çevrede bulunan ancak gözle görülemeyen bakterileri besi yeri ortamında çoğaltacak, bakterilere karşı tedavi amaçlı kullandığımız antibiyotiklerin bakteriler üzerine olan etkisini görecektirler.

Bakteriler

1-5 μm boyutlar arasında değişik büyüklüğe sahip, sadece mikroskopta görülebilen, bağımsız olarak yaşayabilen canlıları bakteriler olarak adlandırmaktayız. Yeryüzündeki her ortamda mevcut olan bakterilerin; toprakta, deniz suyunda, okyanusun derinliklerinde, yer kabuğunda, deride, hayvanların bağırsaklarında, asitli sıcak su kaynaklarında ve radyoaktif atıklarda yaşayan tipleri bulunmaktadır. Bakterilerde hücre yapısını hücre zarı ve hücre çeperi oluşturur. Ayrıca bazı bakteri hücrelerinde kapsül, kamçı (flageller), piluslar bulunur. Bakterilerde genetik materyal genellikle çift zincirli, çembersel yapıda DNA’dır. Ökaryotlardan farklı olarak bakterilerde DNA, çekirdek zarı ile sitoplazmadan ayrılmış durumda değildir, sitoplazmanın ortasında bir yumak gibi kıvrılmış biçimde bulunur (nükleoid).

Deney

Öğrenciler;

  • Deneyde günlük hayatta çevrede bulunan ancak gözle görülemeyen bakterileri besi yeri ortamında çoğaltacak,
  • Bakterilere karşı tedavi amaçlı kullandığımız antibiyotiklerin bakteriler üzerine olan etkisini görecektirler.
  • Bakteri antibiyotik kiti, 9 yaş ve üstü çocukların kullanımına uygundur.
  • Deney süresi: 20 dakika
    İnkübasyon süresi: Gece boyu
  • Kit 10 öğrencinin deney yapabileceği şekilde dizayn edilmiştir.

Ürün fiyatı hakkında bilgi almak için firmamızı arayabilirsiniz.